Enzim
650.00 TL

OLVİT Enzim

  • Ürün Kodu:o_22719
  • Stok Durumu:Yok
  • Birim:Adet
  • Orjinal Fiyatı:650.00 TL + KDV

OLVİT Enzim

Olvit-Enzim hayvan organizmasında metabolik işlemleri katalize ederek kimyasal reaksiyonların hızını arttıran yem katkı maddesidir.

Olvit- Enzim yem katkı maddesinin içeriği

Endo-1,4-beta-ksilinaz, 6- fitaz, Alfa-amilaz, Proteaz

Olvit - Enzimin Kanatlı Beslemede Kullanım Amacı

a) Gastrointestinal sistemde endojen sindirim aktivitesinin arttırılması

b) Arpa, yulaf, buğday, ayçiçeği gibi tohumlarda bulunan ve endosperm hücre duvarını meydana getiren NOP’ların (nükleolar protein) parçalanmasını sağlamak ve NOP’ların neden olduğu bağırsak yapışkanlığını azaltmak

c) Ucuz yem maddelerinde bulunan besin maddelerinin açığa çıkarılarak emiliminin ve enerji değerlerinin yükseltilmesi

d) Tüy ve kan gibi proteince zengin ama sindirimi güç maddelere muamele edilerek proteinin sindirilebilirliğini arttırmak

 Enzimlerin Etki Mekanizması

– Arpanın suda çözünebilir (1-3) (1-4) β-glukanı, endoglukanaz ve β-glukosidaz enzimlerinin kombinasyonuyla hızlı ve tamamen depolimerize olması

– Selüloz ve (1-4) β-glukanın glukoza kadar parçalanabilmesi

Olvit-Enzimin ilavesi ile barsak içeriği vizkositesinin düşürülmesi besin maddelerinden yararlanmayı ve hayvanların performanslarını geliştirir. Bu etki üç yolla olmaktadır:

a) Endojen enzimlerin etkinliğini arttırarak

b) Sindirim sisteminde yem geçiş oranı ve barsak içeriği kuru madde oranını arttırarak

c) Dışkı karakteristikleri üzerine etkileyerek

Olvit - Enzim Kullanımında formulasyon Stratejileri

a) Enzime bir enerji değeri vererek bunu düşük maliyetli formulasyonda yem maddesi gibi kullanmak
b) Rasyonun toplam enerji düzeyini enzime ve kullanılan ana yem hammaddesine göre düşürmek
c) Yem hammaddesinin enerji düzeyini, enzime ve kullanılan ana yem hamaddesine göre ayarlamak

Kanatlı Yemlerinde Enzim Kullanılabilirliğini Etkileyen Faktörler

Enzimlere Ait Faktörler
- Enzim Aktivitesi
- Sıcaklık ve pH 
- Metal İyonları (Ortamda Zn bulunduğunda proteazların, Ca bulunduğunda bakteriyel amilazların aktiviteleri artar. Cu fungal α-amilazların aktivitesini azaltır.)
- Enzimlerin stabilitesi (50⁰C’de sıvı olarak 1 yıl)

Enzim+Substrat Reaksiyonuna Ait Faktörler
- Enzim Substrat uyumluluğu
- Enzim Yoğunluğu

Substrat Kaynaklarına Ait Faktörler
- Yem hammaddesinin çeşidi ve varyetesi
- Yem hammadesinin yetiştirildiği bölgenin iklimsel özellikleri ve hasat zamanı
- Yem hammaddelerinin depolanma durumu
- Yem hammaddelerinin kullanım düzeyleri

 

axess logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
bonus logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
maximum logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
cardfinans logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
wordcard logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL
paraf logo
  • 650.00 x 1 = 650.00 TL